ZDARZENIE co to jest
Definicja ZDARZENIE. Co znaczy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną.

Co to jest Zdarzenie

Definicja ZDARZENIE: w filozofii Whiteheada, w okolicy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną siłę napędową, pozwalający na jej postęp, dokonywanie się w niej twórczego procesu; właściwością szczególną zdarzeń to jest, iż nie można ich odgraniczać od siebie, rozpatrywać osobno, bo składają się one jedne na drugie, "rozciągają" się na siebie, tworząc całość

Definicja ZAKŁAD PASCALA:
Co to jest opierające na rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu pytania: co jest dla człowieka bardziej korzystne - uznanie, iż Bóg jest czy to, iż Go nie ma; wg Pascala wybór pierwszej zdarzenie.
Definicja ZNANIECKI FLORIAN:
Co to jest polski filozof i socjolog, przedstawiciel kierunku zwanego socjologią humanistyczną , wedle którym do pełnego zrozumienia danego zjawiska uczony powinien spojrzeć na nie oczami jego uczestników zdarzenie.
Definicja ZMYSŁ WNIOSKOWANIA:
Co to jest dla Newmana umiejętność rozumowania opartego na konkretach, różniąca się od rozumowania wg reguł ogólnych zdarzenie.

Czym jest Zdarzenie znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: