ZDARZENIE co to jest
Definicja ZDARZENIE. Co znaczy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną.

Co to jest Zdarzenie

Definicja ZDARZENIE: w filozofii Whiteheada, w okolicy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną siłę napędową, pozwalający na jej postęp, dokonywanie się w niej twórczego procesu; właściwością szczególną zdarzeń to jest, iż nie można ich odgraniczać od siebie, rozpatrywać osobno, bo składają się one jedne na drugie, "rozciągają" się na siebie, tworząc całość

Definicja ŻYCIE:
Co to jest biologii to ogół zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, ruch materii, reprodukcja, energia wyzwalająca różnorodność zachowań, i tym podobne); zdaniem Schopenhauera to pasmo udręk zdarzenie.
Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI:
Co to jest poprzez Fregego, mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania, rozumianego w kategoriach logicznych (prawdy i fałszu), powinno się mówić w kontekście całej wypowiedzi, a nie w oderwaniu od niej zdarzenie.
Definicja ZMYSŁ MORALNY:
Co to jest sumienie; umiejętność człowieka do wydawania ocen związanych z czynami ludzi w dziedzinie dobra i zła zdarzenie.

Czym jest Zdarzenie znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: