ZDARZENIE co to jest
Definicja ZDARZENIE. Co znaczy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną.

Co to jest Zdarzenie

Definicja ZDARZENIE: w filozofii Whiteheada, w okolicy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną siłę napędową, pozwalający na jej postęp, dokonywanie się w niej twórczego procesu; właściwością szczególną zdarzeń to jest, iż nie można ich odgraniczać od siebie, rozpatrywać osobno, bo składają się one jedne na drugie, "rozciągają" się na siebie, tworząc całość

Definicja ŻĄDZA WIARY:
Co to jest jeden z poglądów w filozofii pragmatycznej Jamesa, zakładający, iż każdy człowiek, naukowiec ma prawo wspomagać słuszność swych twierdzeń, przekonań wiarą zdarzenie.
Definicja ZMYSŁ MORALNY:
Co to jest sumienie; umiejętność człowieka do wydawania ocen związanych z czynami ludzi w dziedzinie dobra i zła zdarzenie.
Definicja ZMYSŁ WNIOSKOWANIA:
Co to jest dla Newmana umiejętność rozumowania opartego na konkretach, różniąca się od rozumowania wg reguł ogólnych zdarzenie.

Czym jest Zdarzenie znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: