ZJAWKO co to jest
Definicja ZJAWISKO. Co znaczy doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny.

Co to jest Zjawisko

Definicja ZJAWISKO: kształt czegoś, co pojawia się w doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny (zdarzenie kognitywne, a więc odnoszące się do tego, jak nam się wydaje, iż postrzegany poprzez nas element wygląda) i obiektywny ((zdarzenie optyczne, odnoszące się do tego, co faktycznie jest, na przykład kształt, kolor czegoś); w średniowieczu rozumiano je jako złudzenie rzeczy poznawanych intuicyjnie; wg Leibniza to zewnętrzna i względna postać rzeczy, na przykład światło, ciepło, rozciągłość, i tym podobne; dla Feuerbacha to miara i sposób dociekania prawdy, bo to, co zmysłowe "jest jasne jak słońce"; dla Schopenhauera to złuda, coś nierzeczywistego, zabarwienie rzeczy dokonywane poprzez poznający umysł, które jedynie możemy poznać, a nie samą rzecz, dlatego autor Świata jako woli i przedstawienia twierdził: "Świat jest moim wyobrażeniem"

Definicja ZDARZENIE:
Co to jest Whiteheada, w okolicy obiektów jeden ze składników przyrody, stanowiący jej wewnętrzną siłę napędową, pozwalający na jej postęp, dokonywanie się w niej twórczego procesu; właściwością szczególną ZJAWISKO.
Definicja ZASADA KARTEZJAŃSKA:
Co to jest wypowiedziany poprzez św. Augustyna na sporo wieków przed Kartezjuszem, zrywający z obiektywizmem poznawczym na rzecz subiektywizmu, mówiący o tym, iż poznać można jedynie to, co kryje się w duszy ZJAWISKO.
Definicja ZŁOTY ŚRODEK:
Co to jest skrajnościami, namiętnościami, wymagająca hartu ducha, ćwiczeń - taką etykę proponował ludziom między innymi Arystoteles, wskazując im tym samym drogę do osiągnięcia zadowolenia, przyjemności ZJAWISKO.

Czym jest Zjawisko znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: