ZJAWKO co to jest
Definicja ZJAWISKO. Co znaczy doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny.

Co to jest Zjawisko

Definicja ZJAWISKO: kształt czegoś, co pojawia się w doświadczeniu, złudzenie, iluzja, może mieć charakter subiektywny (zdarzenie kognitywne, a więc odnoszące się do tego, jak nam się wydaje, iż postrzegany poprzez nas element wygląda) i obiektywny ((zdarzenie optyczne, odnoszące się do tego, co faktycznie jest, na przykład kształt, kolor czegoś); w średniowieczu rozumiano je jako złudzenie rzeczy poznawanych intuicyjnie; wg Leibniza to zewnętrzna i względna postać rzeczy, na przykład światło, ciepło, rozciągłość, i tym podobne; dla Feuerbacha to miara i sposób dociekania prawdy, bo to, co zmysłowe "jest jasne jak słońce"; dla Schopenhauera to złuda, coś nierzeczywistego, zabarwienie rzeczy dokonywane poprzez poznający umysł, które jedynie możemy poznać, a nie samą rzecz, dlatego autor Świata jako woli i przedstawienia twierdził: "Świat jest moim wyobrażeniem"

Definicja ZARODEK:
Co to jest Anaksagorasa składnik, fundamentalny budulec materii, znajdujący się wszędzie i we wszystkim, w każdym przedmiocie i tylko skład ilościowy wpływa na to, czym ów element jest, dlatego świat jest zjawisko.
Definicja ZNANIECKI FLORIAN:
Co to jest polski filozof i socjolog, przedstawiciel kierunku zwanego socjologią humanistyczną , wedle którym do pełnego zrozumienia danego zjawiska uczony powinien spojrzeć na nie oczami jego uczestników zjawisko.
Definicja ŻĄDZA WIARY:
Co to jest jeden z poglądów w filozofii pragmatycznej Jamesa, zakładający, iż każdy człowiek, naukowiec ma prawo wspomagać słuszność swych twierdzeń, przekonań wiarą zjawisko.

Czym jest Zjawisko znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: