ZMIENNOŚĆ co to jest
Definicja ZMIENNOŚĆ. Co znaczy właściwość przyrody, bo świat podlega nieustannym zmianom, działaniu.

Co to jest Zmienność

Definicja ZMIENNOŚĆ: zdaniem Heraklita zasadnicza własność, właściwość przyrody, bo świat podlega nieustannym zmianom, działaniu czasu, stąd wrażenie płynności ("pantha rei" - "wszystko płynie") i nieuchronności przemijania ("nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki"); natura poddana jest nieustannemu procesowi stawania się, co wpływa na kształt rzeczy, ich własności

Definicja ZAKŁAD PASCALA:
Co to jest opierające na rozwiązaniu kwestii czy Bóg istnieje, czy nie, na postawieniu pytania: co jest dla człowieka bardziej korzystne - uznanie, iż Bóg jest czy to, iż Go nie ma; wg Pascala wybór pierwszej zmienność.
Definicja ZASADA ZASAD:
Co to jest swe przekonanie, odnoszące się do niepodważalnej, pierwszoplanowej, jego zdaniem, roli intuicji w procesie poznania. Uważał gdyż, iż jeżeli intuicja nie dostarcza przesłanek pozwalających nam w zmienność.
Definicja ZASADA SPRZECZNOŚCI:
Co to jest zasada pozwalająca wywodzić tak zwany prawdy pierwotne, nie wymagające uzasadnienia, gdyż są oczywiste, z prawd tak zwany pochodnych koniecznych (rozumowych), odnoszących się nie do faktów, ale do zmienność.

Czym jest Zmienność znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: