ZMIENNOŚĆ co to jest
Definicja ZMIENNOŚĆ. Co znaczy właściwość przyrody, bo świat podlega nieustannym zmianom, działaniu.

Co to jest Zmienność

Definicja ZMIENNOŚĆ: zdaniem Heraklita zasadnicza własność, właściwość przyrody, bo świat podlega nieustannym zmianom, działaniu czasu, stąd wrażenie płynności ("pantha rei" - "wszystko płynie") i nieuchronności przemijania ("nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki"); natura poddana jest nieustannemu procesowi stawania się, co wpływa na kształt rzeczy, ich własności

Definicja ZASADA UTYLITARYZMU:
Co to jest do filozofii poprzez osiemnastowiecznych angielskich etyków i Hume´a, usprawiedliwiająca wątpliwe moralnie postępowanie człowieka, zabiegającego o własny biznes, jeżeli służy on przy okazji zmienność.
Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI:
Co to jest poprzez Fregego, mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania, rozumianego w kategoriach logicznych (prawdy i fałszu), powinno się mówić w kontekście całej wypowiedzi, a nie w oderwaniu od niej zmienność.
Definicja ZAMKNIĘTE PAŃSTWO:
Co to jest Fichtego, zakładający odcięcie od świata zewnętrznego państwa, zerwanie wszelkich więzi z innymi krajami w imię regulowania życia społecznego, utrzymania równowagi, zabezpieczenia się przed obcymi zmienność.

Czym jest Zmienność znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: