ZWIĄZEK PITAGOREJSKI co to jest
Definicja ZWIĄZEK PITAGOREJSKI. Co znaczy starożytnej Grecji; założony poprzez Pitagorasa związek.

Co to jest Pitagorejski Związek

Definicja ZWIĄZEK PITAGOREJSKI: powstał najpierw V w. przed naszą erą w starożytnej Grecji; założony poprzez Pitagorasa związek uczonych stawiających sobie cele polityczne, etyczne i religijne, który, odwołując się do pism jego założyciela, miał krzewić surowe i konserwatywne zasady moralne i kultywować sekretne edukacji i misteria, mające umożliwić obcowanie duszom z bóstwem (na przykład misteria apollińskie, orfickie i eleuzyjskie)

Definicja ZAPOŚREDNICZENIE:
Co to jest stawanie się czegoś pomiędzy czymś a czymś; dla Hegla tym czymś jest dialektyka, dla Marksa - robota związek pitagorejski.
Definicja ZASADA EKSTENCJONALNOŚCI:
Co to jest poprzez Fregego, mówiąca o tym, iż o sensie semantycznym zdania, rozumianego w kategoriach logicznych (prawdy i fałszu), powinno się mówić w kontekście całej wypowiedzi, a nie w oderwaniu od niej związek pitagorejski.
Definicja ŻYCIE:
Co to jest biologii to ogół zjawisk zachodzących w organizmie (wchłanianie, wydalanie, ruch materii, reprodukcja, energia wyzwalająca różnorodność zachowań, i tym podobne); zdaniem Schopenhauera to pasmo udręk związek pitagorejski.

Czym jest Pitagorejski Związek znaczenie w Słownik filozofia Z .

  • Dodano:
  • Autor: