ŚWIATŁA ABERRACJA co to jest
Co znaczy aberracja światła? W fizyce powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą.

Definicja Aberracja Światła

Co to jest ABERRACJA ŚWIATŁA: pozorne przemieszczenie położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z ruchem obrotowym Ziemi, a. r o c z n a z jej ruchem wokół Słońca. A. w i e k o- w a jest rezultatem ruchu Układu Słonecznego jako całości

Definicja Akustyka Budowlana:
Co to jest stosowanej związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do źródeł dźwięku aberracja światła.
Definicja Arrhenius, Svante August:
Co to jest fizykochemik i astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i astrobiologii. W 1903 za aberracja światła.
Definicja Anizotropia Optyczna:
Co to jest własności optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w najwyższym aberracja światła.

Czym jest Światła Aberracja znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: