ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA co to jest
Co znaczy absorpcyjna zdolność? W fizyce światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest.

Definicja Absorpcyjna Zdolność

Co to jest ABSORPCYJNA ZDOLNOŚĆ: rozmiar fizyczna charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła poprzez ośrodek. Z.a. ciała A,T równa jest stosunkowi strumienia energii da pochłoniętej do całkowitej energii dt padających na to ciało fal o częstotliwościach zawartych w przedziale od do + d; . Z.a. jest wielkością bezwymiarową zależną nie tylko od częstotliwości promieniowania i temperatury, lecz również od składu chemicznego, kształtu i stanu powierzchni ciała

Definicja Absorpcja Światła:
Co to jest energii wiązki światła przechodzącej poprzez substancję. Energia tracona poprzez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, energia absorpcyjna zdolność.
Definicja Akceleratory Liniowe:
Co to jest przyspieszane cząstki poruszają się po liniach prostych. Mogą być one przyspieszane stałym napięciem elektrycznym, jak w akceleratorze elektrostatycznym van de Graaffa ( maszyna elektrostatyczna absorpcyjna zdolność.
Definicja Avogadro, Di Quaregna Amadeo:
Co to jest chociaż z wykształcenia prawnik. Był prof. uniw. w Turynie. W 1811 odkrył jedno z podstawowych praw dotyczących gazów ( Avogadra prawo), dzięki czemu zaliczany jest do twórców podstaw atomistycznej absorpcyjna zdolność.

Czym jest Zdolność Absorpcyjna znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: