CYKLICZNE AKCELERATORY co to jest
Co znaczy akceleratory cykliczne? W fizyce torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor.

Definicja Akceleratory Cykliczne

Co to jest AKCELERATORY CYKLICZNE: akceleratory, gdzie przyspieszane cząstki poruszają się po torach spiralnych albo kołowych. Charakterystyczny tor cząstki uzyskuje się dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego skierowanego prostopadle w relacji do płaszczyzny ruchu. Cząstki uzyskują wysokie energie przechodząc wielokrotnie poprzez region działania pola elektrycznego o wysokiej częstotliwości (cyklotron) albo pod działaniem wirowego pola elektrycznego indukowanego poprzez zmienny strumień pola magnetycznego (betatron). W najnowocześniejszych urządzeniach tego typu (synchrotronach) cząstki osiągają energie rzędu 1 TeV (=1012 eV)

Definicja Antypody Optyczne:
Co to jest optycznie czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz także izomeria optyczna akceleratory cykliczne.
Definicja Antycyklon:
Co to jest podwyższonego ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu niższym, na akceleratory cykliczne.
Definicja Akumulatory:
Co to jest prądu o działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a. ołowiane, kadmowo akceleratory cykliczne.

Czym jest Cykliczne Akceleratory znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: