AKTYNOMETR co to jest
Co znaczy aktynometr? W fizyce promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione.

Definicja AKTYNOMETR

Co to jest AKTYNOMETR: przyrząd wykorzystywany do pomiaru zmian natężenia promieniowania słonecznego. Rolę czujnika w a. pełnią poczernione płytki bimetaliczne ( termobimetal) albo ogniwa termoelektryczne

Definicja Absorpcja:
Co to jest pochłanianie substancji z roztworów albo mieszaniny gazów poprzez ciało stałe albo ciecz (zwane absorbentem); mechanizm objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną aktynometr co to jest.
Definicja Aktywność Słońca:
Co to jest okresie zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze wyznaczników a.S aktynometr definicja.
Definicja Arrhenius, Svante August:
Co to jest fizykochemik i astrofizyk; od 1895 r. prof. uniw., a od 1905 Instytutu Nobla w Sztokholmie; twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej, autor prac w zakresie astrofizyki i astrobiologii. W 1903 za aktynometr co znaczy.

Czym jest Aktynometr znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: