AKUMULATORY co to jest
Co znaczy akumulatory? W fizyce ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane.

Definicja Akumulatory

Co to jest AKUMULATORY: chemiczne źródła prądu o działaniu wielokrotnym zwane także ogniwami wtórnymi; po rozładowaniu mogą być ponownie ładowane prądem elektrycznym z zewnętrznego źródła prądu. Najczęściej spotykane są a. ołowiane, kadmowo-niklowe, żelazowo-niklowe, srebrowo-cynkowe i kadmowo-srebrowe. Do zasilania elektrycznych instalacji samochodowych używa się powszechnie akumulatorów ołowianych, gdzie dodatnią elektrodę stanowi PbO2, ujemną ołów, a elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego, którego stężenie zależy od stopnia naładowania akumulatora. Siła elektromotoryczna (SEM) nowo naładowanego akumulatora wynosi około 2,2 V, w okresie pracy utrzymuje się na poziomie 2 V i nie powinna spaść poniżej 1,8 V. Wydajność energetyczna cyklu tego akumulatora może sięgać 75%

Definicja Analiza Harmoniczna:
Co to jest przedstawiania funkcji okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to akumulatory.
Definicja Amper:
Co to jest prądu elektrycznego. Jest czwartą spośród podstawowych jednostek układu jednostek miar SI. Amper jest natężeniem stałego prądu elektrycznego, który płynąc w dwóch równoległych, prostoliniowych akumulatory.
Definicja Adiabata:
Co to jest zależność ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od rodzaju gazu równa akumulatory.

Czym jest Akumulatory znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: