ALOTROPIA co to jest
Co znaczy alotropia? W fizyce skupienia w różnych odmianach zwanych a l o t r o p o w y m i. Różnią.

Definicja Alotropia

Co to jest ALOTROPIA: występowanie pierwiastka chemicznego w tym samym stanie skupienia w różnych odmianach zwanycha l o t r o p o w y m i. Różnią się one własnościami chemicznymi i fizycznymi. W najwyższym stopniu znane są alotropowe odmiany węgla: grafit, diament i fullereny

Definicja Atmosfera Fizyczna:
Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia zwana również atmosferą normalną albo ciśnieniem normalnym. 1 atm odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci i ma wartość 101 325 N/m2 = 1,013 250105 Pa alotropia.
Definicja Aerodynamika:
Co to jest płynów badający zjawiska występujące w trakcie ruchu gazów i ruchu ciał stałych w gazach; dzieli się ją na t e o r e- t y c z n ą i d o ś w i a d c z a l n ą. A. ma spore wykorzystanie praktyczne alotropia.
Definicja Auger, Pierre Victor:
Co to jest fizyk francuski. Prof. Sorbony od 1937, a w latach 1948-58 dyrektor Departamentu Nauk Przyrodniczych UNESCO. Znany z prac z dziedziny fizyki atomu, promieniowania X i promieniowania kosmicznego alotropia.

Czym jest Alotropia znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: