AMPEROMIERZ co to jest
Co znaczy amperomierz? W fizyce włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować.

Definicja Amperomierz

Co to jest AMPEROMIERZ: przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. A. włączany jest szeregowo w obwód, dlatego powinien charakteryzować się jak najmniejszym oporem wewnętrznym.A. mogą działać na różnych zasadach.Do najczęściej używanych należą: a.m a g n e t o e l e k t r y c z n e, gdzie wykorzystuje się wpływ między magnesem stałym i cewką, poprzez którą płynie mierzony prąd; a. e l e k t r o-m a g n e t y c z n e, gdzie obiekt ferromagnetyczny wciągany jest w region rosnącego pola magnetycznego wytwarzanego poprzez mierzony prąd przepływający poprzez cewkę; a. e l e k t r o d y n a m i- c z n e, gdzie wykorzystuje się wpływ dwóch cewek, ruchomej i nieruchomej, poprzez które przepływa prąd elektryczny

Definicja Astrofizyka:
Co to jest zajmujący się obserwacjami i badaniami teoretycznymi własności fizycznych ciał niebieskich, materii międzygwiezdnej i promieniowania w przestrzeni poza Ziemią; traktowana jest regularnie jako dział amperomierz.
Definicja Anizotropia:
Co to jest fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a. jest taka sama w amperomierz.
Definicja Absorpcja Międzygwiazdowa:
Co to jest osłabienie światła przechodzącego poprzez ośrodek międzygwiezdny. Główną powodem a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła poprzez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego amperomierz.

Czym jest Amperomierz znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: