DŹWIĘKU ANALIZA co to jest
Co znaczy analiza dźwięku? W fizyce określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych.

Definicja Analiza Dźwięku

Co to jest ANALIZA DŹWIĘKU: rozkładanie dźwięku złożonego na dźwięki proste i określanie widma dźwięku, jest to amplitud i faz składowych dźwięków w zależności od ich częstości ( badanie harmoniczna)

Definicja Akceptor:
Co to jest krystalicznej w półprzewodniku, którego efektem jest dziurowy typ przewodnictwa elektrycznego. A. mogą być luki w sieci krystalicznej, atomy międzywęzłowe, a najczęściej są nimi obce atomy (domieszki analiza dźwięku.
Definicja Analiza Spektralna:
Co to jest badanie widmowa analiza dźwięku.
Definicja Avogadra Prawo:
Co to jest różnych gazów będących pod tym samym ciśnieniem i w takich samych temperaturach zawierają takie same liczby molekuł. To jest jedno z podstawowych praw fizyki odnoszące się do gazów. Jest ściśle analiza dźwięku.

Czym jest Dźwięku Analiza znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: