HARMONICZNA ANALIZA co to jest
Co znaczy analiza harmoniczna? W fizyce funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją.

Definicja Analiza Harmoniczna

Co to jest ANALIZA HARMONICZNA: sposób przedstawiania funkcji okresowych dzięki sumy funkcji trygonometrycznych. Jeśli funkcja f(x) jest funkcją okresową z okresem T, jest to f(x) = f(x+T), i spełnia jeszcze pewne dodatkowe warunki, to można ją przedstawić w formie tak zwany szeregu Fouriera:,gdzie współczynniki an i bn są jednoznacznie wyznaczone poprzez funkcję f(x):,.Jeśli funkcja f(x) opisuje jakiś mechanizm fizyczny, to przedstawienie jej w formie szeregu Fouriera odpowiada rozłożeniu tego procesu na mechanizmy prostsze, będące jego składowymi harmonicznymi

Definicja Aktynowce:
Co to jest pierwiastki chemiczne o liczbach atomowych od 90 do 103, które w układzie okresowym pierwiastków znajdują się w siódmym okresie za aktynem i wchodzą w skład III ekipy (na przykład tor, uran, pluton analiza harmoniczna.
Definicja Adiabata:
Co to jest zależność ciśnienia p od objętości V gazu podlegającego przemianie adiabatycznej (zachodzącej bez zamiany ciepła z otoczeniem). A. opisuje równanie , gdzie - stała zależna od rodzaju gazu równa analiza harmoniczna.
Definicja Antypody Optyczne:
Co to jest optycznie czynnej substancji różniące się budową przestrzenną cząsteczki (tak zwany stereoizomery), skręcające płaszczyznę polaryzacji światła w przeciwnych kierunkach. Zobacz także izomeria optyczna analiza harmoniczna.

Czym jest Harmoniczna Analiza znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: