ANIHILACJA co to jest
Co znaczy anihilacja? W fizyce antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania.

Definicja Anihilacja

Co to jest ANIHILACJA: mechanizm, w trakcie którego wskutek zderzenia cząstki i antycząstki następuje wymiana ich mas na energię promieniowania elektromagnetycznego albo mezony . Na przykład rezultatem spotkania elektronu z pozytonem są dwa kwanty : . Anihilujące cząstki "znikają"

Definicja Arrheniusa Równanie:
Co to jest zależność szybkości reakcji chemicznej k od temperatury. W myśl r.A. zależność ta jest wykładnicza i ma postać: k = Ae-E/RT, gdzie A - stała, E - energia albo ciepło aktywacji, T - temperatura anihilacja.
Definicja Akustyka Psychologiczna:
Co to jest dział akustyki zajmujący się subiektywnym odczuwaniem dźwięków anihilacja.
Definicja Akustyka Urbanistyczna:
Co to jest obejmujący zagadnienia powiązane z rozchodzeniem się dźwięków w przestrzeniach urbanistycznych takich, jak ulice czy place. Jednym z podstawowych zadań a.u. jest przeciwdziałanie hałasowi w miastach anihilacja.

Czym jest Anihilacja znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: