ANIZOTROPIA co to jest
Co znaczy anizotropia? W fizyce gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie.

Definicja Anizotropia

Co to jest ANIZOTROPIA: zależność własności fizycznych ciała (ośrodka) od kierunku, gdzie dana własność jest obserwowana albo mierzona. Ośrodek, gdzie występuje anizotropia, tytułujemy a n i z o- t r o p o w y m. Jeżeli a. jest taka sama w każdym punkcie ośrodka, to ośrodek ten tytułujemy jednorodnym i mówimy o a. j e d n o r o d n e j. Występuje ona na przykład w kryształach, gdzie uwarunkowana jest symetrią ośrodka. A. może być również l o k a l n a, spowodowana naprężeniami albo defektami. Ośrodek anizotropowy z racji na jedną z wielkości fizycznych może być izotropowy z racji na inne

Definicja Aktynometria:
Co to jest zajmujący się pomiarami promieniowania słonecznego (bezpośredniego i rozproszonego), cieplnego promieniowania Ziemi i atmosfery, a również opracowywaniem bilansów energii promieniowania dla atmosfery anizotropia.
Definicja Antyferromagnetyzm:
Co to jest pojawiania się w niektórych substancjach (zwanych antyferromagnetykami) antyrównoległego uporządkowania elementarnych momentów magnetycznych, których źródłem są elektrony krążące wokół jąder atomów anizotropia.
Definicja Akustyka Budowlana:
Co to jest stosowanej związany z optymalizacją konstrukcji budowlanych z racji na zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe. Chodzi o właściwe rozplanowanie pomieszczeń w relacji do źródeł dźwięku anizotropia.

Czym jest Anizotropia znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: