ANTYFERROELEKTRYCZNOŚĆ co to jest
Co znaczy antyferroelektryczność? W fizyce dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach.

Definicja Antyferroelektryczność

Co to jest ANTYFERROELEKTRYCZNOŚĆ: zdarzenie antyrównoległego uporządkowania momentów dipolowych elektrycznych, pojawiające się w substancjach krystalicznych. A. występuje poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą Curie albo temperaturą antyferroelektrycznej przemiany fazowej. Ponad tej temperatury uporządkowanie momentów dipolowych zanika. W makroskopowej teorii a. przyjmuje się, iż w krysztale istnieją dwie spolaryzowane podsieci o równych co do wartości antyrównoległych polaryzacjach. Zewnętrznym polem elektrycznym kryształ może być przeprowadzony w stan ferroelektryczny ( ferroelektryki). Antyferroelektryki cechuje znaczna wartość przenikalności elektrycznej i tak zwany histereza dielektryczna polegająca na tym, iż zależność polaryzacji od pola elektrycznego ma kształt pętli. A. występuje pomiędzy innymi w kryształach: NH4H2PO4 (ADP), PbZrO3 (cyrkonian ołowiu), NaNbO3 (niobian sodu)

Definicja Adiabatyczna Przemiana:
Co to jest przemiana adiabatyczna antyferroelektryczność.
Definicja Analiza Spektralna:
Co to jest badanie widmowa antyferroelektryczność.
Definicja Antycyklon:
Co to jest podwyższonego ciśnienia w atmosferze Ziemi, któremu towarzyszą charakterystyczne (antycyklonalne) ruchy powietrza. Wiatr, wiejąc z obszaru o podwyższonym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu niższym, na antyferroelektryczność.

Czym jest Antyferroelektryczność znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: