ARCHIMEDES co to jest
Co znaczy Archimedes? W fizyce najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za.

Definicja Archimedes

Co to jest ARCHIMEDES: grecki fizyk, matematyk, wynalazca zaliczany do najwybitniejszych uczonych starożytności. W fizyce uważany jest za twórcę statyki (odkrył prawo równowagi dźwigni) i hydrostatyki ( Archimedesa prawo). Uważane jest go również za pierwszego konstruktora planetarium i zwierciadeł kulistych. Własną wiedzę o dźwigniach, wielokrążkach, przenośnikach ślimakowych stosował do konstrukcji machin wojennych używanych w trakcie, kierowanej poprzez niego, obrony Syrakuz. Po upadku Syrakuz został zabity poprzez Rzymian. W zakresie matematyki znane są jego próby wyznaczenia długości okręgu, obliczania powierzchni ograniczonej parabolą, a również objętości kuli i stożka

Definicja Augera Zjawisko:
Co to jest przejście atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć się w stanie archimedes.
Definicja Atomy Znaczone:
Co to jest wskaźniki izotopowe archimedes.
Definicja Atmosferyki:
Co to jest częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r a d i o ś w i s t y archimedes.

Czym jest Archimedes znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: