ATMOSFERYKI co to jest
Co znaczy atmosferyki? W fizyce powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i.

Definicja Atmosferyki

Co to jest ATMOSFERYKI: fale radiowe o częstotliwościach od 200 Hz do 20 MHz, powstające wskutek wyładowań elektrycznych w atmosferze i powodujące charakterystyczne trzaski radiowe. Do ciekawszych atmosferyków należą r a d i o ś w i s t y - fale radiowe o częstościach 1-15 kHz produkowane poprzez pioruny i biegnące wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi z półkuli północnej na południową albo odwrotnie

Definicja Alikwoty:
Co to jest tony składowe dźwięku, których częstości są wielokrotnościami częstości tonu podstawowego (wyższe harmoniczne tonu podstawowego). A. tworzą widmo dźwięku, decydujące o jego barwie ( barwa dźwięku atmosferyki.
Definicja Aberracja Światła:
Co to jest przemieszczenie położenia ciała niebieskiego powiązane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła i ruchu obserwatora. A. d z i e n n a związana jest z atmosferyki.
Definicja Aktywność Słońca:
Co to jest okresie zjawisk zachodzących na Słońcu takich, jak: plamy słoneczne, pochodnie słoneczne, rozbłyski, protuberancje, przyrost promieniowania korpuskularnego i tym podobne Jednym ze wyznaczników a.S atmosferyki.

Czym jest Atmosferyki znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: