BOHRA ATOM co to jest
Co znaczy atom Bohra? W fizyce Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda.

Definicja Atom Bohra

Co to jest ATOM BOHRA: schemat atomu wodoru zaproponowany w 1913 poprzez Nielsa Bohra. Został on sformułowany po odkryciu poprzez E. Rutherforda istnienia dodatnio naładowanego jądra atomowego i nazywany jest czasem modelem planetarnym. W modelu tym elektrony krążą po kołowych orbitach wokół jądra atomowego, podobnie jak planety krążą wokół Słońca. Wpływ jądra atomowego z elektronem jest oddziaływaniem elektrostatycznym. Istotę modelu stanowią jednak trzy tak zwany postulaty Bohra: (1) elektron może poruszać się jedynie po takich orbitach, na których jego okres pędu jest wielokrotnością h/2 (h - stała Plancka). Orbita taka jest stacjonarna i poruszający się po niej elektron nie emituje energii; (2) emisji albo pochłonięciuenergii poprzez atom towarzyszy przejście elektronu z jednej orbity stacjonarnej nainną; (3) częstotliwość promieniowania emitowanego poprzez atom równa jest: , gdzie E1 i E2 - energie elektronu odpowiednio na bliższej i dalszej orbicie. Sukcesem tego modelu atomu było wyjaśnienie widma promieniowania atomu wodoru i pojedynczo zjonizowanego helu

Definicja Astrograf:
Co to jest w astronomii do fotografowania obiektów niebieskich. A. złożona jest z kamery fotograficznej połączonej z lunetą astronomiczną naprowadzającą kamerę na fotografowany przedmiot i z systemu zegarowego atom bohra.
Definicja Asocjacje Gwiazd:
Co to jest gromady, na ogół niestabilne, gwiazd o wspólnym pochodzeniu atom bohra.
Definicja Anizotropia Optyczna:
Co to jest własności optycznych, jak szybkość światła, współczynnik załamania światła, absorpcja światła aktywność optyczna, od kierunku rozchodzenia się światła w ośrodku. A.o. przejawia się w najwyższym atom bohra.

Czym jest Bohra Atom znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: