ZJAWKO AUGERA co to jest
Co znaczy Augera zjawisko? W fizyce stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek.

Definicja Augera Zjawisko

Co to jest AUGERA ZJAWISKO: bezpromieniste przejście atomu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego z jednoczesną emisją elektronu. Wskutek bombardowania elektronami albo przekazywania energii w innej formie atom może znaleźć się w stanie wzbudzonym polegającym na utracie elektronu z jednej z wewnętrznych powłok. Przejście do stanu podstawowego (niższego energetycznie) może nastąpić poprzez wypromieniowanie energii w formie kwantu albo poprzez emisję elektronu z zewnętrznej powłoki. Ten drugi sposób nazywany jest z.A., a emitowane w tym procesie elektrony - elektronami Augera

Definicja Aerologiczny Pomiar:
Co to jest rozkładu takich wielkości, jak: ciśnienie, temperatura, wilgotność powietrza, szybkość i kierunek wiatru. Do a.p. wykorzystuje się różnego typu radiosondy unoszone na spore wysokości poprzez balony augera zjawisko.
Definicja Antymateria:
Co to jest substancja zbudowana z antycząstek (antyprotonów, antyneutronów, pozytonów). Z punktu widzenia praw fizyki wymiana cząstek na antycząstki jest w zasadzie możliwa. Mimo to w otaczającej nas części augera zjawisko.
Definicja Amfoteryczność:
Co to jest właściwość tlenków i wodorotlenków polegająca na tym, iż w zależności od warunków wykazują one własności zasadowe albo kwasowe augera zjawisko.

Czym jest Zjawisko Augera znaczenie w Słownik fizyka na A .

  • Dodano:
  • Autor: