KRZYWA BALTYCZNA co to jest
Co znaczy balistyczna krzywa? W fizyce atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza.

Definicja Balistyczna Krzywa

Co to jest BALISTYCZNA KRZYWA: tor, po jakim porusza się ciało (na przykład pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości lotu, szybkości i kierunku wiatru, a również kształtu i cech poruszającego się obiektu. Ważny wpływ na krzywą balistyczną ma także ruch obrotowy Ziemi

Definicja Bocznik:
Co to jest dołączony równolegle do głównego obwodu albo do przyrządu, na przykład równolegle z amperomierzem połączony opornik, którego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego poprzez ten miernik. Gdyż balistyczna krzywa.
Definicja Bariera Dźwięku:
Co to jest stosowana nazwa trudności związanych z przekraczaniem poprzez samolot prędkości dźwięku (około 340 m/s). Powstaje wówczas charakterystyczna fala uderzeniowa, rośnie gwałtownie opór aerodynamiczny balistyczna krzywa.
Definicja Błąd Pomiaru:
Co to jest otrzymanego wyniku pomiaru określonej wielkości fizycznej z wartością tej wielkości, którą w danym momencie możemy uważać za najbliższą wartości rzeczywistej. Wartość rzeczywista jest definicją balistyczna krzywa.

Czym jest Krzywa Balistyczna znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: