BAROMETR co to jest
Co znaczy barometr? W fizyce precyzyjnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i.

Definicja Barometr

Co to jest BAROMETR: przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Do precyzyjnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i obciążnikowo-tłokowe. Niekiedy stosuje się także b. wykorzystujące w swoim działaniu zależność temperatury wrzenia cieczy od ciśnienia. W hydrostatycznych barometrach rtęciowych ciśnienie określane jest na podstawie pomiaru wysokości słupa rtęci w zamkniętej szklanej rurce, gdzie nad rtęcią znajduje się jedynie jej nasycona para (tak zwany próżnia Torricellego). Rurka ta stanowi jedno z naczyń połączonych. Drugie naczynie jest również wypełnione rtęcią i jest połączone z atmosferą. W zależności od konstrukcji tego naczynia b. rtęciowe dzielimy na naczyniowe, lewarowe i naczyniowo-lewarowe. Do orientacyjnych pomiarów ciśnienia atmosferycznego stosuje się b. sprężyste a n e r o i d y. Ich zasadniczą częścią jest rodzaj szczelnej puszki, opróżnionej z powietrza i zamkniętej sprężystą membraną zmieniającą swój kształt przy zmianach ciśnienia

Definicja Broglie, Louis Victor De:
Co to jest prof. Sorbony w latach 1932-62. Przedtem pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego brata Maurycego. W 1929 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie falowej natury cząstek ( de Brogliea fale). Jest barometr.
Definicja Bar:
Co to jest pozaukładowa jednostka ciśnienia; 1 bar = 105 N/m2 barometr.
Definicja Boyle, Robert:
Co to jest filozof angielski. Był jednym z założycieli Royal Society. Uważany jest za twórcę nowoczesnej chemii. Zapoczątkował metodę analizy chemicznej i wprowadził do edukacji definicja pierwiastka. W barometr.

Czym jest Barometr znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: