BERYL co to jest
Co znaczy beryl? W fizyce 9,0122; należy do II ekipy układu okresowego pierwiastków. Jest kruchym.

Definicja Beryl

Co to jest BERYL: pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 4 i masie atomowej 9,0122; należy do II ekipy układu okresowego pierwiastków. Jest kruchym, dość twardym srebrzystoszarym metalem o gęstości 1,8 g/cm3. B. służący jest w reaktorach jądrowych jako moderator i jako materiał na okienka w lampach rentgenowskich. Stosuje się go również do utwardzania stopów (na przykład brąz berylowy). Z tlenku berylu, którego temperatura topnienia wynosi 2530 C, wyrabia się tygle odporne na czynniki chemiczne

Definicja Bozony:
Co to jest cząstki podlegające statystyce Bosego-Einsteina, czyli to są cząstki, których spiny są całkowitymi wielokrotnościami U (U = h/2, gdzie h jest stałą Plancka). Należą do nich fotony, mezony i K, a beryl.
Definicja Blocha Prawo:
Co to jest zależność od temperatury spontanicznego namagnesowania Is ferromagnetyku w temperaturach znacząco niższych od temperatury Curie ( Curie temperatura). Ma ona postać , gdzie Iso max. wartość beryl.
Definicja Bohra Teoria Atomu:
Co to jest atom Bohra beryl.

Czym jest Beryl znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: