ROZPAD BETA co to jest
Co znaczy beta rozpad? W fizyce której z jądra emitowany jest elektron wspólnie z antyneutrino ~.

Definicja Beta Rozpad

Co to jest BETA ROZPAD: przemiana promieniotwórcza jądra atomowego (J), wskutek której z jądra emitowany jest elektron wspólnie z antyneutrino ~ (rozpad -) albo pozyton i neutrino (rozpad +). wskutek rozpadu - ładunek jądra atomowego, czyli i liczba atomowa, wzrasta o 1, z kolei w trakcie rozpadu + ładunek jądra i liczba atomowa maleją o 1:w trakcie rozpadu liczba masowa A jądra pozostaje bez zmiany

Definicja Błędów Analiza:
Co to jest badanie otrzymanych wyników pomiarów, której celem jest wyznaczenie w najwyższym stopniu prawdopodobnej wartości mierzonej wielkości i niepewności, jaką jest ona obarczona beta rozpad.
Definicja Big Bang:
Co to jest Wszechświata. Z obserwacji astronomicznych wynika, iż galaktyki oddalają się wzajemnie od siebie ( Hubblea prawo) co znaczy, iż Wszechświat rozszerza się. Znając szybkość ucieczki galaktyk łatwo beta rozpad.
Definicja Born, Max:
Co to jest prof. uniw. w Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Getyndze. W 1933 wyemigrował z Niemiec. W 1936 został powołany na stanowisko prof. uniw. w Edynburgu, które piastował do 1953. Był jednym z twórców beta rozpad.

Czym jest Rozpad Beta znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: