STAN BEZPOSTACIOWY co to jest
Co znaczy bezpostaciowy stan? W fizyce substancji. Jej szczególną właściwością jest brak dalekiego.

Definicja Bezpostaciowy Stan

Co to jest BEZPOSTACIOWY STAN: stan amorficzny, jedna z form skondensowanego stanu substancji. Jej szczególną właściwością jest brak dalekiego uporządkowania atomów charakterystycznego dla ciał krystalicznych. Ciała w stanie bezpostaciowym to szkła nieorganiczne, kauczuki, gumy, żywice i tym podobne Ich własności fizyczne są izotropowe ( izotropia), jeżeli nie działają na nie pola zewnętrzne (na przykład elektryczne albo mechaniczne). Stan szklisty może być w pewnym przybliżeniu traktowany jak stan ciekły o bardzo dużej lepkości

Definicja Balistyczna Krzywa:
Co to jest porusza się ciało (na przykład pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości lotu, szybkości bezpostaciowy stan.
Definicja Bateria Elektryczna:
Co to jest źródeł prądu elektrycznego (ogniw galwanicznych albo akumulatorów), ogniw termoelektrycznych albo komórek fotoelektrycznych. Przedmioty składowe baterii mogą być łączone szeregowo w celu powiększenia bezpostaciowy stan.
Definicja Bernoulliego Równanie:
Co to jest podstawowych równań (twierdzeń) służących w dynamice płynów. Stosuje się ono do płynów, gdy można założyć, iż są one pozbawione lepkości, a ich gęstość r jest stała (niezależna lokalnie od ciśnienia bezpostaciowy stan.

Czym jest Stan Bezpostaciowy znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: