AAGE BOHR co to jest
Co znaczy Bohr, Aage? W fizyce w Kopenhadze, a od 1963 dyr. Kopenhaskiego Instytutu Fizyki.

Definicja Bohr, Aage

Co to jest BOHR, AAGE: duński fizyk teoretyk, syn Nielsa Bohra. Od 1956 prof. uniw. w Kopenhadze, a od 1963 dyr. Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Od 1980 członek zagraniczny PAN. Autor prac dotyczących struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Jest współtwórcą tak zwany powłokowego modelu jądra atomowego. Zaznaczony Nagrodą Nobla w 1975

Definicja Broglie, Louis Victor De:
Co to jest prof. Sorbony w latach 1932-62. Przedtem pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego brata Maurycego. W 1929 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie falowej natury cząstek ( de Brogliea fale). Jest bohr, aage.
Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz:
Co to jest prof. uniw. w Gissen i w Heidelbergu, pełnił także funkcję dyr. Instytutu Maxa Plancka. Prowadził badania w zakresie fizyki jądrowej, atomowej i promieniowania kosmicznego. Razem z H.W. Geigerem bohr, aage.
Definicja Browna Ruchy:
Co to jest ruchy cząstek zawiesiny w cieczy albo gazie, łatwe do zaobserwowania pod mikroskopem. Ruchy te są rezultatem zderzeń cząstek zawiesiny z molekułami otaczającego je ośrodka. Odkryte w 1827 poprzez R bohr, aage.

Czym jest Aage Bohr znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: