STATYSTYKA EINSTEINA BOSEGO co to jest
Co znaczy Bosego-Einsteina statystyka? W fizyce samych mikrocząstek, których spiny w jednostkach U.

Definicja Bosego-Einsteina Statystyka

Co to jest BOSEGO-EINSTEINA STATYSTYKA: opis statystycznych własności układu złożonego z takich samych mikrocząstek, których spiny w jednostkach U (tak zwany "h kreślone", a więc stała Plancka podzielona poprzez 2) wyrażają się liczbami całkowitymi ( bozony). Główną właściwością tej statystyki to jest, iż w układzie, który jej podlega, sporo cząstek może znajdować się w tym samym stanie kwantowym, tzn. w stanie opisywanym poprzez te same liczby kwantowe. Zwłaszcza sporo cząstek może posiadać tę samą energię. W razie gazu doskonałego, złożonego z cząstek podlegających s.B.-E., liczba cząstek o energii Ei jest średnio równa,gdzie k stała Boltzmanna, T - temperatura, - ((tak zwany potencjał chemiczny, którego wartość jest mniejsza od zera, dobierany tak, by suma wszystkich równa była całkowitej liczbie cząstek w układzie: . Powyższe wyrażenie tytułujemy rozkładem Bosego-Einsteina wartości średnich liczb obsadzeń. Cząstki podlegające tej statystyce "chętniej" obsadzają stany o niższych energiach, podobnie jak w razie "klasycznych" cząstek opisywanych statystyką Boltzmana. Gaz podlegający kwantowej s.B.-E. nazywany jest g a z e m B o s e g o i może to być zarówno zwyczajny gaz, składający się z cząstek zawierających parzystą liczbę nukleonów, jak także "gaz" złożony z fotonów albo fononów. W dostatecznie wysokich temperaturach i przy małych gęstościach układ podlegający s.B.-E. traci własne kwantowe właściwości i podlega statystyce Boltzmanna. S.B.-E. stosuje się pomiędzy innymi do opisu ciepła właściwego ciał stałych i promieniowania ciała idealnie czarnego

Definicja Bernoulliego Równanie:
Co to jest podstawowych równań (twierdzeń) służących w dynamice płynów. Stosuje się ono do płynów, gdy można założyć, iż są one pozbawione lepkości, a ich gęstość r jest stała (niezależna lokalnie od ciśnienia bosego-einsteina statystyka.
Definicja Big Bang:
Co to jest Wszechświata. Z obserwacji astronomicznych wynika, iż galaktyki oddalają się wzajemnie od siebie ( Hubblea prawo) co znaczy, iż Wszechświat rozszerza się. Znając szybkość ucieczki galaktyk łatwo bosego-einsteina statystyka.
Definicja Beta Cząstki:
Co to jest elektrony i pozytony emitowane poprzez jądra atomowe w trakcie rozpadu ( beta rozpad bosego-einsteina statystyka.

Czym jest Statystyka Einsteina Bosego znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: