BOTHE WALTHER WILHELM GEORG co to jest
Co znaczy Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz? W fizyce pełnił także funkcję dyr. Instytutu Maxa.

Definicja Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz

Co to jest BOTHE, WALTHER WILHELM GEORG FRANZ: fizyk niemiecki, prof. uniw. w Gissen i w Heidelbergu, pełnił także funkcję dyr. Instytutu Maxa Plancka. Prowadził badania w zakresie fizyki jądrowej, atomowej i promieniowania kosmicznego. Razem z H.W. Geigerem opracował koincydencyjną metodę pomiarową, a wraz z H. Beckerem odkrył promieniowanie neutronowe emitowane poprzez jądra berylu bombardowane cząstkami . Za prace z dziedziny promieniowania kosmicznego i przemian jądrowych dostał w 1954 Nagrodę Nobla

Definicja Boltzmanna Statystyka:
Co to jest rozkład energetyczny cząstek gazu doskonałego, na które działa zewnętrzna siła potencjalna ( siły zachowawcze). Odpowiednikiem może być zależność gęstości gazu doskonałego od wysokości w polu bothe, walther wilhelm georg franz.
Definicja Bariera Potencjału:
Co to jest przestrzeni, gdzie energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału nie może przedostać bothe, walther wilhelm georg franz.
Definicja Barkla, Charles Glover:
Co to jest fizyk angielski; od 1913 prof. uniw. w Edynburgu, członek Royal Society. Za badania własności promieni X dostał w 1917 Nagrodę Nobla bothe, walther wilhelm georg franz.

Czym jest Bothe, Walther Wilhelm Georg Franz znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: