BRAGG WILLIAM HENRY co to jest
Co znaczy Bragg, Sir William Henry? W fizyce Był członkiem, a w latach 1935-40 prezesem Royal.

Definicja Bragg, Sir William Henry

Co to jest BRAGG, SIR WILLIAM HENRY: fizyk angielski, prof. uniw. w Adelajdzie, Leeds i Londynie. Był członkiem, a w latach 1935-40 prezesem Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki, promieniotwórczości, akustyki i krystalografii. Za badania struktur kryształów sposobem dyfrakcji promieni rentgenowskich dostał w 1915, wraz z synem Williamem Lawrenceem, Nagrodę Nobla

Definicja Barometr:
Co to jest ciśnienia atmosferycznego. Do precyzyjnych pomiarów stosuje się hydrostatyczne b. rtęciowe i obciążnikowo-tłokowe. Niekiedy stosuje się także b. wykorzystujące w swoim działaniu zależność bragg, sir william henry.
Definicja Beta Rozpad:
Co to jest promieniotwórcza jądra atomowego (J), wskutek której z jądra emitowany jest elektron wspólnie z antyneutrino ~ (rozpad -) albo pozyton i neutrino (rozpad +). wskutek rozpadu - ładunek jądra atomowego bragg, sir william henry.
Definicja Błędów Teoria:
Co to jest matematycznej poświęcony analizie błędów przypadkowych. Do podstawowych zadań teorii błędów należy opracowanie sposobów wyznaczania wartości nieznanych wielkości na podstawie wyników pomiarów bragg, sir william henry.

Czym jest Bragg, Sir William Henry znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: