BROGLIE LOU VICTOR co to jest
Co znaczy Broglie, Louis Victor de? W fizyce pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego.

Definicja Broglie, Louis Victor De

Co to jest BROGLIE, LOUIS VICTOR DE: fizyk francuski, prof. Sorbony w latach 1932-62. Przedtem pracował w prywatnym laboratorium fizycznym swojego brata Maurycego. W 1929 dostał Nagrodę Nobla za odkrycie falowej natury cząstek ( de Brogliea fale). Jest autorem wielu prac dotyczących teorii elektronu, budowy jądra atomowego, a również interpretacji mechaniki kwantowej

Definicja Bariera Potencjału:
Co to jest przestrzeni, gdzie energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału nie może przedostać broglie, louis victor de.
Definicja Balistyczna Krzywa:
Co to jest porusza się ciało (na przykład pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości lotu, szybkości broglie, louis victor de.
Definicja Brom:
Co to jest chemiczny siódmej ekipy układu okresowego pierwiastków. Jego liczba atomowa wynosi 35, a masa atomowa 79,916. Naturalny pierwiastek Br złożona jest z dwóch izotopów trwałych: 79Br (50,56%) i 81Br (49 broglie, louis victor de.

Czym jest Broglie, Louis Victor de znaczenie w Słownik fizyka na B .

  • Dodano:
  • Autor: