RUHMKORFFA CEWKA co to jest
Co znaczy cewka Ruhmkorffa? W fizyce w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek.

Definicja Cewka Ruhmkorffa

Co to jest CEWKA RUHMKORFFA: urządzenie wykorzystywane do przekształcania prądu stałego w impulsy wysokiego napięcia. Złożona jest z dwóch cewek uzwojeń ( cewka) nawiniętych na wspólny otwarty rdzeń wykonany najczęściej z żelaza. Uzwojenie pierwotne złożona jest z niewielu zwojów wykonanych z grubego drutu połączonych dzięki wyłącznika i przerywacza ze źródłem prądu stałego. W uzwojeniu wtórnym zwojów jest znacząco więcej (kilka tys. razy) niż w uzwojeniu pierwotnym i zakończone ono jest tak zwany iskiernikiem - tarczą i ostrzem metalowym odsuniętym od niej na pewną odległość. Gdy przerywacz włącza i wyłącza prąd w uzwojeniu pierwotnym, w obwodzie wtórnym w rezultacie indukcji elektromagnetycznej powstaje znaczna siła elektromotoryczna. Jej rozmiar zależy od relacji liczby zwojów w uzwojeniach i od tego, jakiego źródła prądu użyto w obwodzie pierwotnym; zazwyczaj ma ona wartość kilkudziesięciu tys. woltów

Czym jest Ruhmkorffa Cewka znaczenie w Słownik fizyka na C .