CEWKA co to jest
Co znaczy cewka? W fizyce zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od.

Definicja Cewka

Co to jest CEWKA: przewód elektryczny, na ogół izolowany, zwinięty w szereg zwojów. Zwoje te nawija się zazwyczaj na rdzeń, który w zależności od przeznaczenia cewki może być wykonany z materiału elektroizolacyjnego albo z ferromagnetyku. Rdzeń może być prosty albo mieć kszatłt kolisty (cewka toroidalna). Głównym wyznacznikiem charakteryzującym c. jest jej indukcyjność ( samoindukcja) zależna od gęstości zwojów, parametrów geometrycznych c. i materiału, z którego wykonany jest rdzeń. C. mogą służyć do wytwarzania pól magnetycznych ( elektromagnes) albo do zwiększania indukcyjności obwodów. Znajdują wykorzystania w filtrach elektrycznych, w obwodach drgających, w układach sprzężenia indukcyjnego. C. stanowią obwody pierwotny i wtórny transformatorów. Na bazie cewki toroidalnej zbudowany jest autotransformator

Definicja Cez:
Co to jest chemiczny I ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 55 i masie atomowej 132,905. Zaliczany jest do tak zwany metali alkalicznych. Jest miękki i lekki, bo jego gęstość wynosi 1,87 cewka.
Definicja Ciepło Topnienia:
Co to jest należy dostarczyć masie 1 kg substancji, by w temperaturze zwanej temperaturą topnienia przeprowadzić ją ze stanu stałego w stan ciekły. C.t. jest ciepłem przemiany fazowej, jaką jest topnienie, i cewka.
Definicja Całkowite Wewnętrzne Odbicie:
Co to jest światła od granicy dwóch ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania. Zdarzenie takie zachodzi, gdy światło biegnie z ośrodka o większym współczynniku załamania (optycznie gęstszego) do cewka.

Czym jest Cewka znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: