PRAWO CHARLESA co to jest
Co znaczy Charlesa prawo? W fizyce gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p.

Definicja Charlesa Prawo

Co to jest CHARLESA PRAWO: prawo opisujące zależność ciśnienia gazu p od temperatury T, gdy jego objętość jest stała (przemiana izochoryczna); p = p0T/T0 (p0 - ciśnienie gazu w temperaturze T0 = 273,15 K)

Czym jest Prawo Charlesa znaczenie w Słownik fizyka na C .