AKUSTYCZNE CIŚNIENIE co to jest
Co znaczy ciśnienie akustyczne? W fizyce rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej.

Definicja Ciśnienie Akustyczne

Co to jest CIŚNIENIE AKUSTYCZNE: zmienne w okresie odchylenie ciśnienia ośrodka, gdzie rozchodzi się fala dźwiękowa, od jego wartości średniej. Fala dźwiękowa w gazie albo cieczy rozchodzi się dzięki lokalnym zaburzeniom gęstości ośrodka, czyli dzięki lokalnym zmianom ciśnienia. Jeżeli to jest fala o częstości , to ciśnienie w wybranym punkcie ośrodka, do którego ona dociera, można przedstawić wzorem: p = po+pacost, gdzie po jest stałym ciśnieniem ośrodka, pa - amplitudą c.a., t - czasem. C.a. skutecznym tytułujemy rozmiar . Przy częstości 1000 Hz wrażenia słuchowe u człowieka powstają już przy psk = 20 Pa, a wartości psk ponad 0,5 Pa uważane jest za szkodliwe

Definicja Ciepło Molowe:
Co to jest jaką w formie ciepła należy dostarczyć albo odprowadzić z jednego mola substancji, by jej temperaturę zmienić o jeden stopień (1 K): , gdzie Q jest ilością ciepła potrzebną, by temperaturę n moli ciśnienie akustyczne.
Definicja Ciężar:
Co to jest będąca wypadkową siły przyciągania ziemskiego i siły odśrodkowej wywołanej ruchem obrotowym Ziemi; wyrażamy go regularnie poprzez przyspieszenie ziemskie: P = mg, gdzie m - masa, g - przyspieszenie ciśnienie akustyczne.
Definicja Ciśnienie Cząstkowe:
Co to jest gazów w mieszaninie gazów doskonałych. To jest ciśnienie, jakie wywierałby dany gaz wchodzący w skład mieszaniny, gdyby usunąć z niej wszystkie pozostałe składniki. Zobacz także Daltona prawa ciśnienie akustyczne.

Czym jest Akustyczne Ciśnienie znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: