CIŚNIENIE co to jest
Co znaczy ciśnienie? W fizyce siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na.

Definicja Ciśnienie

Co to jest CIŚNIENIE: rozmiar fizyczna charakteryzująca stan płynu związany z siłami działającymi na dowolną powierzchnię w jego wnętrzu i na ściany naczynia, gdzie płyn się znajduje. To jest rozmiar skalarna definiowana w dowolnym punkcie jako relacja siły F działającej prostopadle do możliwie małej powierzchni S zawierającej ten pkt.: . Jednostką ciśnienia jest paskal (Pa): 1 Pa = N/m2

Definicja Compton, Arthur Holly:
Co to jest prof. uniw. w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją plutonu. Prowadził ciśnienie.
Definicja Ciało Stałe:
Co to jest stanie skupienia. Charakteryzuje go stabilność kształtów. Atomy c.s. są tak silnie ze sobą powiązane, iż praktycznie nie przemieszczają się względem siebie, a jedynie wykonują niewielkie drgania ciśnienie.
Definicja Chrom:
Co to jest chemiczny VI ekipy układu okresowego pierwiastków o liczbie atomowej 24 i masie atomowej 51,996. Naturalny Cr złożona jest z czterech izotopów o liczbach masowych: 50 (4,31%), 52 (83,76%), 53 (9,55 ciśnienie.

Czym jest Ciśnienie znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: