ZANIKU POŁOWICZNEGO CZAS co to jest
Co znaczy czas połowicznego zaniku? W fizyce moment połowicznego rozpadu. Definicja Zaniku.

Definicja Czas Połowicznego Zaniku

Co to jest CZAS POŁOWICZNEGO ZANIKU: moment połowicznego rozpadu

Definicja C:
Co to jest służące zazwyczaj w fizyce oznaczenie prędkości światła czas połowicznego zaniku.
Definicja Cefeidy:
Co to jest jeden z rodzajów gwiazd zmiennych. Zmiany ich jasności są rezultatem pulsacji czas połowicznego zaniku.
Definicja Ciepło Właściwe:
Co to jest należy dostarczyć ciału albo substancji o masie 1 kg, by wywołać przyrost jego temperatury o 1 K. Jeżeli substancja o masie m wymieniając z otoczeniem ciepło Q wymienia własną temperaturę o T, c.w czas połowicznego zaniku.

Czym jest Zaniku Połowicznego Czas znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: