FIZYKA CZĄSTECZKOWA co to jest
Co znaczy cząsteczkowa fizyka? W fizyce makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze.

Definicja Cząsteczkowa Fizyka

Co to jest CZĄSTECZKOWA FIZYKA: dział fizyki, który bada teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową

Definicja Compton, Arthur Holly:
Co to jest w Saint Louis i w Chicago. W latach 1926-45 był doradcą w General Electric, a w okresie II wojny światowej jako dyr. Metallurgical Atomic Project kierował produkcją plutonu. Prowadził badania CZĄSTECZKOWA FIZYKA.
Definicja Coulomba prawo:
Co to jest elektrostatyki opisujące siłę oddziaływania dwóch ładunków punktowych. Wedle tym prawem siła, z jaką przyciągają się bądź odpychają dwa ładunki elektryczne Q1 i Q2 oddalone od siebie o r, działa CZĄSTECZKOWA FIZYKA.
Definicja cząstka alfa:
Co to jest cząstka emitowana wskutek przemiany jądrowej, zwanej przemianą albo rozpadem , składająca się z 2 protonów i 2 neutronów; jest ona tożsama z jądrem atomu helu CZĄSTECZKOWA FIZYKA.

Czym jest Fizyka Cząsteczkowa znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: