FIZYKA CZĄSTECZKOWA co to jest
Co znaczy cząsteczkowa fizyka? W fizyce makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze.

Definicja Cząsteczkowa Fizyka

Co to jest CZĄSTECZKOWA FIZYKA: dział fizyki, który bada teoretycznie i eksperymentalnie makroskopowe własności ciał (takich na przykład jak ciecze, gazy, ciała stałe) biorąc za pkt. wyjścia ich budowę cząsteczkową

Czym jest Fizyka Cząsteczkowa znaczenie w Słownik fizyka na C .