ELEMENTARNE CZĄSTKI co to jest
Co znaczy cząstki elementarne? W fizyce proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów.

Definicja Cząstki Elementarne

Co to jest CZĄSTKI ELEMENTARNE: cząstki podstawowe, obiekty fizyczne uważane za twory proste będące podstawą budowy wszystkich obiektów materialnych. Zalicza się do nich aktualnie wszystkie znane obiekty mikroświata prócz jąder atomowych o liczbach masowych większych niż 1. Dzieli się je wstępnie na trzy ekipy: f o t o n y, l e p t o n y i h a d r o- n y. Wśród tych ostatnich odznacza się m e z o n y i b a r i o n y. Cz.e. uczestniczą w fundamentalnych oddziaływaniach: hadrony biorą udział we wszystkich oddziaływaniach, leptony - w oddziaływaniach słabych, a jeżeli posiadają ładunek elektryczny, oddziałują również elektromagnetycznie. Szczególną rolę "pośredników" spełniają cząstki będące kwantami oddziaływań. Foton przenosi oddziaływania elektromagnetyczne, g r a w i t o n (hipotetyczna cząstka) jest kwantem oddziaływania grawitacyjnego, g l u o n y to kwanty oddziaływań mocnych, a b o z o- n y W i Zo pośredniczą w oddziaływaniach słabych. Wybitna przewarzająca część cz.e. to obiekty nietrwałe, o bardzo krótkich czasach życia, tworzone i obserwowane w trakcie zderzeń cząstek o wysokich energiach. Trwałe cz.e. to foton, neutrina i elektron (leptony) i nukleony: proton i neutron zaliczane do barionów

Definicja CGS:
Co to jest układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są centymetr, gram i sekunda; kiedyś bardzo rozpowszechniony, aktualnie wyparty poprzez obowiązujący układ SI CZĄSTKI ELEMENTARNE.
Definicja Clapeyrona-Clausiusa równanie:
Co to jest związek między zmianą ciśnienia i spowodowaną poprzez nią zmianą temperatury przemiany fazowej pierwszego rodzaju (na przykład wrzenie, krzepnięcie). Zmiana ciśnienia o p skutkuje przesunięcie CZĄSTKI ELEMENTARNE.
Definicja ciśnienie dynamiczne:
Co to jest Bernoulliego równanie CZĄSTKI ELEMENTARNE.

Czym jest Elementarne Cząstki znaczenie w Słownik fizyka na C .

  • Dodano:
  • Autor: