co to jest
Co znaczy d.c.? W fizyce oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem.

Definicja D.c.

Co to jest D.C.: stosowane niekiedy oznaczenie na przyrządach pomiarowych oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem terminu angielskiego direct current

Definicja Dryf Cząstek Naładowanych:
Co to jest przemieszczanie się cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne d.c..
Definicja Dynamometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru sił. Jego kluczowym elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod wpływem mierzonej siły, na przykład sprężyna. Każda waga jest w pewnym sensie d.c..
Definicja Dobroci Miernik:
Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru dobroci obwodów rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów d.c..

Czym jest C D znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: