EKSPOZYCYJNA DAWKA co to jest
Co znaczy dawka ekspozycyjna? W fizyce poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to.

Definicja Dawka Ekspozycyjna

Co to jest DAWKA EKSPOZYCYJNA: miara ilości promieniowania rentgenowskiego albo określona poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to promieniowanie. Jest niądQ/dm, relacja ładunku elektrycznego dQ jonów do masy powietrza dm, gdzie one powstają. Najczęściej służącą jednostką d.e. jest rentgen: 1 R = 2,5810-4 C/kg

Definicja Deuteron:
Co to jest jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu dawka ekspozycyjna.
Definicja Dysproz:
Co to jest ziem rzadkich III ekipy układu okresowego pierwiastków. Liczba atomowa - 66, masa atomowa - 162,46. Złożona jest z siedmiu trwałych izotopów. Jest srebrzystym metalem o temperaturze topnienia około dawka ekspozycyjna.
Definicja Davisson, Clinton Joseph:
Co to jest w latach 1917-45 był pracownikiem w Bell Telephone Laboratories, a od 1947 prof. uniw. stanu Virginia w Richmond. Wspólnie z L.H.Germerem potwierdził falową naturę elektronu odkrywając w 1927 dawka ekspozycyjna.

Czym jest Ekspozycyjna Dawka znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: