PROMIENIOWANIA DAWKOMIERZ co to jest
Co znaczy dawkomierz promieniowania? W fizyce dozymetria. Definicja Promieniowania Dawkomierz.

Definicja Dawkomierz Promieniowania

Co to jest DAWKOMIERZ PROMIENIOWANIA: dozymetria

Definicja Dyfuzji Współczynnik:
Co to jest rozmiar fizyczna będąca miarą szybkości dyfuzji. Współczynnik proporcjonalności występujący w prawie Ficka. Jego jednostką jest m2/s dawkomierz promieniowania.
Definicja Desorpcja:
Co to jest mechanizm odwrotny do adsorpcji, opierający na uwalnianiu się z adsorbentu cząstek adsorbatu i przechodzeniu ich do stanu gazowego albo ciekłego dawkomierz promieniowania.
Definicja Domieszki:
Co to jest obce atomy albo cząsteczki wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy dawkomierz promieniowania.

Czym jest Promieniowania Dawkomierz znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: