DEBAJ co to jest
Co znaczy debaj? W fizyce stosowana jeszcze niekiedy w analizie zjawisk elektrycznych dziejących.

Definicja Debaj

Co to jest DEBAJ: pozaukładowa jednostka elektrycznego momentu dipolowego, stosowana jeszcze niekiedy w analiziezjawisk elektrycznych dziejących się na poziomie atomu i cząsteczki; 1 D @ 3,33610-30 Cm

Definicja Deuter:
Co to jest izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również c i ę ż k i m w o d o r e m debaj.
Definicja Donor:
Co to jest krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w germanie albo krzemie debaj.
Definicja Domeny Ferromagnetyczne:
Co to jest wewnątrz ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na sporo d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero umieszczenie go w debaj.

Czym jest Debaj znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: