DEBYE PETER JOSEPH WILHELM co to jest
Co znaczy Debye, Peter Joseph Wilhelm? W fizyce uniw. w Zurychu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku i.

Definicja Debye, Peter Joseph Wilhelm

Co to jest DEBYE, PETER JOSEPH WILHELM: fizyk i chemik holenderski, prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Zurychu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku i Berlinie. Od 1934 dyr. Instytutu Fizyki im. cesarza Wilhelma w Berlinie, a od 1940 prof. Cornell University w Ithace. Jest autorem licznych prac dotyczących fizyki ciała stałego ( D. temperatura), przewodnictwa elektrycznego cieczy, oddziaływania cząstek naładowanych w plazmie ( D. potencjał). Razem z Scherrerem opracował rentgenowską metodę badań struktur krystalicznych ( D.- Scherrera sposób). Opracował jedną z metod otrzymywania niskich temperatur . W 1936 dostał Nagrodę Nobla z chemii za prace dotyczące momentów dipolowych cząsteczek, elektronów w gazach i dyfrakcji promieni X

Definicja Danysz, Marian:
Co to jest 1954 prof. Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w zakresie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wspólnie z M. Żywym odkrył promieniotwórczość wzbudzoną debye, peter joseph wilhelm.
Definicja Dalton, John:
Co to jest chemik, prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem prawa debye, peter joseph wilhelm.
Definicja Dipol Hertza:
Co to jest promieniowania fal radiowych, którym jest dipol elektryczny o zmiennym momencie dipolowym. Może to być przewodnik tak uformowany, by pojemności elektryczne były skupione na jego końcach. W środku debye, peter joseph wilhelm.

Czym jest Debye, Peter Joseph Wilhelm znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: