Krzyżówka DEFEKTOSKOPIA co to jest
Co znaczy defektoskopia? W fizyce różnego rodzaju defektów, jak: pęknięcia, szczeliny co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja DEFEKTOSKOPIA

Co to jest DEFEKTOSKOPIA: nieniszczące sposoby badania materiałów w celu wykrycia różnego rodzaju defektów, jak: pęknięcia, szczeliny, niejednorodności materiału, ciała obce. Do wykrywania defektów w objętości badanego materiału stosuje się ultradźwięki, promieniowanie , promieniowanie rentgenowskie. Defekty powierzchniowe wykrywa się również używając substancji luminescencyjnych albo proszków ferromagnetycznych

Co znaczy Dudnienia:
Porównanie się dwóch drgań harmonicznych o nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji amplitudy drgań. Częstość modulacji równa jest różnicy częstości poszczególnych drgań. W życiu defektoskopia co znaczy.
Krzyżówka Dirac, Paul Adrien Maurice:
Dlaczego prof. uniw. w Cambridge i Oxfordzie. Współtwórca mechaniki kwantowej. W 1928 sformułował prawa mechaniki statystycznej dla elektronów ( Fermiego-Diraca statystyka). Przewidział teoretycznie istnienie defektoskopia krzyżówka.
Co to jest Domieszki:
Jak lepiej obce atomy albo cząsteczki wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy defektoskopia co to jest.

Czym jest Defektoskopia znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: