DESORPCJA co to jest
Co znaczy desorpcja? W fizyce się z adsorbentu cząstek adsorbatu i przechodzeniu ich do stanu.

Definicja Desorpcja

Co to jest DESORPCJA: mechanizm odwrotny do adsorpcji, opierający na uwalnianiu się z adsorbentu cząstek adsorbatu i przechodzeniu ich do stanu gazowego albo ciekłego

Definicja Doświadczenie Fizyczne:
Co to jest jakiegoś zjawiska w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego desorpcja.
Definicja Dysocjacja:
Co to jest rozpad cząstki albo związku cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem desorpcja.
Definicja Dulonga-Petita Prawo:
Co to jest eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25 J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione jest dobrze dla desorpcja.

Czym jest Desorpcja znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: