DEUTER co to jest
Co znaczy deuter? W fizyce izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również.

Definicja Deuter

Co to jest DEUTER: izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również c i ę ż k i m w o d o r e m

Definicja Dysocjacji Elektrolitycznej Stopień:
Co to jest relacja liczby cząstek elektrolitu, które uległy rozpadowi, do całkowitej liczby cząstek w roztworze. W razie elektrolitów silnych ( dysocjacja elektrolityczna) a = 1 deuter.
Definicja Dżul:
Co to jest energii obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania: 1 J = 1 Nm deuter.
Definicja Dioda:
Co to jest elektrodach przewodzące dobrze prąd elektryczny w jednym kierunku i praktycznie nie przewodzące w drugim ( d. próżniowe albo wypełnione gazem lampy elektronowe albo urządzenia półprzewodnikowe). D deuter.

Czym jest Deuter znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: