DIAMAGNETYZM co to jest
Co znaczy diamagnetyzm? W fizyce poprzez substancje nazywane diamagnetykami. Walec wykonany z.

Definicja Diamagnetyzm

Co to jest DIAMAGNETYZM: zdarzenie opierające na osłabianiu pola magnetycznego poprzez substancje nazywane diamagnetykami. Walec wykonany z diamagnetyka umieszczony we wnętrzu cewki skutkuje obniżenie wartości wektora indukcji magnetycznej wytwarzanej poprzez tę cewkę. Sukces jest rzędu 10-4 wartości indukcji i jest dość trudny do wykrycia. D. wykazują na przykład miedź, bizmut i szkło. Odkrycie d. przypisuje się Faradayowi, chociaż sygnały o tym zjawisku pojawiały się znacząco przedtem

Definicja Drgania Zerowe:
Co to jest drgania realizowane poprzez atomy i cząsteczki w temperaturze zera bezwzględnego. Istnienie tych drgań wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga diamagnetyzm.
Definicja Debaj:
Co to jest pozaukładowa jednostka elektrycznego momentu dipolowego, stosowana jeszcze niekiedy w analizie zjawisk elektrycznych dziejących się na poziomie atomu i cząsteczki; 1 D @ 3,33610-30 Cm diamagnetyzm.
Definicja Dynamika:
Co to jest badający i opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t y c z n ą diamagnetyzm.

Czym jest Diamagnetyzm znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: