DIAMENT co to jest
Co znaczy diament? W fizyce jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą.

Definicja Diament

Co to jest DIAMENT: jedna z alotropowych ( alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla związany jest z czterema sąsiadami rozmieszczonymi przestrzennie w narożach czterościanu foremnego. D. jest przezroczysty; może być bezbarwny albo zabarwiony na różne odcienie. Charakteryzuje się sporym połyskiem. W temperaturze pokojowej jest izolatorem. W wysokich temperaturach (1400 - 2000 K) d. przemienia się w grafit. Wykazuje luminescencję pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, promieni rentgenowskich, elektronów i cząstek jądrowych. Jest odporny na działanie zasad i kwasów. D. może być produkowany sztucznie z grafitu pod bardzo sporym ciśnieniem (rzędu 1010 Pa) i w temperaturach 1500 - 2000 K. Znane są pierwsze próby otrzymywania d. z fulerenów przy wykorzystaniu jedynie wysokich ciśnień

Definicja Daniella Ogniwo:
Co to jest składające się z płytki cynkowej, zanurzonej w roztworze siarczanu cynkowego (elektroda ujemna), i płytki miedzianej zanurzonej w roztworze siarczanu miedziowego (elektroda dodatnia). Roztwory diament.
Definicja Dynamometr:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru sił. Jego kluczowym elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod wpływem mierzonej siły, na przykład sprężyna. Każda waga jest w pewnym sensie diament.
Definicja Dielektryk:
Co to jest słabo przewodzący prąd elektryczny. Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały, których opór właściwy jest większy niż 108 m. D. są więc izolatorami. Odpowiednikiem izolatorów diament.

Czym jest Diament znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: