STAŁA DIELEKTRYCZNA co to jest
Co znaczy dielektryczna stała? W fizyce charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest.

Definicja Dielektryczna Stała

Co to jest DIELEKTRYCZNA STAŁA: względna przenikalność elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego kondensatora, gdy między jego okładkami jest próżnia. Zobacz także przenikalność elektryczna

Definicja Dyfuzja Termiczna:
Co to jest analogiczne do dyfuzji (regularnie występujące z nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie. Prędkość d.t. jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury i odwrotnie proporcjonalna dielektryczna stała.
Definicja Dipol Półfalowy:
Co to jest nadawcza albo odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej albo odbieranej fali elektromagnetycznej. Przewód złączający d.p. z urządzeniem nadawczym dielektryczna stała.
Definicja Detektory Promieniowań Jądrowych:
Co to jest wykorzystywane do wykrywania i zliczania cząstek i kwantów promieniowania jądrowego. Wybrane z tych urządzeń pozwalają również na ustalenie cząstek i określanie ich energii i pędu. Wykorzystując dielektryczna stała.

Czym jest Stała Dielektryczna znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: