STAŁA DIELEKTRYCZNA co to jest
Co znaczy dielektryczna stała? W fizyce charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest.

Definicja Dielektryczna Stała

Co to jest DIELEKTRYCZNA STAŁA: względna przenikalność elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego kondensatora, gdy między jego okładkami jest próżnia. Zobacz także przenikalność elektryczna

Definicja Diagram Fazowy:
Co to jest fazowy wykres dielektryczna stała.
Definicja Drgania Anharmoniczne:
Co to jest drgania (na przykład mechaniczne), jakie powstają, gdy siła nie jest proporcjonalna do wychylenia. Moment takich drgań zależy od amplitudy, a zdarzenie rezonansu może zachodzić przy kilku częstościach dielektryczna stała.
Definicja Diament:
Co to jest alotropowych ( alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla dielektryczna stała.

Czym jest Stała Dielektryczna znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: