DIELEKTRYK co to jest
Co znaczy dielektryk? W fizyce Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały.

Definicja Dielektryk

Co to jest DIELEKTRYK: materiał bardzo słabo przewodzący prąd elektryczny. Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały, których opór właściwy jest większy niż 108 m. D. są więc izolatorami. Odpowiednikiem izolatorów są: mika, ebonit, szkło, teflon. Ich spora oporność wynika ze znikomo małej ilości swobodnych nośników ładunku. D. to także ciecze bardzo słabo przewodzące, o dużej wytrzymałości na przebicie, do których zaliczamy różnego rodzaju oleje mineralne stosowane jako materiały izolacyjne. Ładunek elektryczny (związany) w d. pod wpływem pola elektrycznego wymienia nieznacznie własne położenie, co prowadzi do stworzenia polaryzacji. Rozmiar polaryzacji zależy od natężenia pola elektrycznego. Jeżeli zależność ta jest liniowa, to d. tytułujemy liniowym. W d. krystalicznych obserwuje się takie zjawiska, jak piroefekt, piezoefekt, ferroelektryczność, ferroeleastyczność, dwójłomność

Definicja Droga Optyczna:
Co to jest geometrycznej, pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni w tym dielektryk.
Definicja Dźwięk:
Co to jest fala akustyczna o częstości od 16 do 20 000 Hz dielektryk.
Definicja Dawkomierz Promieniowania:
Co to jest dozymetria dielektryk.

Czym jest Dielektryk znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: